Hony Treasurers

Sr.no Name YEARS
1. MR P S SETHI 1988-1989
2. MAJOR B M SINGH 1990-1991
3. BRIG N S SANDHU MVC 1991-1992
4. MR RAKESH SHARMA 1992-1993
5. MR KULDEEP SINGH 1994-1995
6. MR RAKESH SHARMA 1995-1996
7. BRIG N S SANDHU MVC 1996-1997
8. MR S S SAWHNEY 1997-1998
9. MR SUKHJIT SINGH LEHAL 1998-1999
10. MR Y P CHAUDHARY 1999-2000
11. ER S M S SANDHU 2000-2001
12. BRIG B S BAINS 2001-2002
13. CAPT G S GHUMAN 2002-2003
14. ER S M S SANDHU 2003-2005
15. MR VIRENDRA SHARMA 2005-2007
16. CAPT P S CHIMNI 2007-2008
17. ER H C SETHI 2008-2009
18. COL A D SINGH 2009-2010
19. CAPT G S GHUMAN 2010-2011
20. MR RAVIBIR SINGH 2011-2012
21. MR PARVINDER SINGH TAKKAR 2012-2013
22. DR JASPREET SINGH BATH 2013-2014
23. DR B R JAIN 2014-2015
24. DR G S KOCHAR 2015-2016
25. MR TEJ PRATAP SINGH VIRK 2016-2017
26. CAPT MOHANBIR SINGH 2017-2018
27. MR AMARBIR SINGH LEHAL 2018-2019
28. COL. IQBAL SINGH 2019-2020
29. MR AMARBIR SINGH LEHAL 2021
30. DR. SATBIR SINGH 2022-2023
31. MR GURSIMRAN SINGH SIBIA 2024