Captains

1. SH J S SETHI 1962 – 1967
2. Sh. B S ROSHA 1968 – 1969
3. Sh. SIMRAN SINGH 1970 – 1975
4. MAJ GEN G S GILL 1982 – 1983
5. Sh. KULBIR SINGH 1984 – 1985
6. LT COL A P SINGH 1985 – 1987
7. Sh. I S BINDRA 1988 – 1992
8. Sh. SIMRAN SINGH 1992 – 1993
9. LT COL R S GREWAL 1993 – 1995
10. LT COL AP SINGH 1995 – 1996
11. Sh. I P S MANN 1996 – 1998
12. Sh. B S SANDHAWALIA 1998 – 1999
13. BRIG SANTOKH SINGH VSM 1999 – 2000
14. Sh. SANDEEP SINGH SANDHU 2000 – 2001
15. COL H S BAIDWAN VSM 2001 – 2002
16. Sh. BIRINDER SINGH GILL 2002 – 2003
17. Sh. GURJIT SINGH LEHAL 2003 – 2005
18. Er. SMS SANDHU 2005 – 2006
19. Sh. SANDEEP SINGH SANDHU 2006 – 2007
20. Sh. SUKHJIT SINGH LEHAL 2007 – 2008
21. Brig. H.S. BATH 2008 – 2009
22. Sh. I P S MANN 2009 – 2010
23. Sh. HS KANG 2010 – 2011
24. Lt. Col. KARAN THANDI 2011 – 2012
25. SH SANDEEP SINGH SANDHU
26. SH S P S GHAI
27. COL KARAN SINGH THANDI
28. SH ROHIT DAGAR
29. MR KULBIR SINGH BRAR
2012 – 2014
2014 - 2016
2016 - 2017
2017-2018
2018-